Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stát a občan

8. 4. 2009

Občanka
Stát a občan-někdo, někde, nějak
Vznik:kde- Egypt, Mezopotámie
Kdy: 5000 př. n.
Jak: rozpadem
Proč: zdůvodnit vládu

Někde: území s hranicemi – suchozemský prostor – vzdušný prostor – teritoriální vod – 3 n. míle
Někdo:lidé – občané/cizinci
Nějak: pravidla žití – systém právních norem a úřadů

Typy států
Lidovláda omezení práv většiny
Demokracie x Diktatura
Republika x monarchie
Volený vůdce x doživotní dědičný panovník
Česká republika je:
Parlamentní, buržoazní, demokratická

a, parlamentní
občané vládnou prostřednictvím svých zvolených zástupců ve sborech
b, buržoazní
hospodářství je založeno na svobodném podnikání A VOLNÉM TRHU DOPLNĚNÉM O ZÁSAHY STÁTU.
c, demokracie = lidovláda
veškerá moc je v rukou všech občanů

POCIT, NÁLADA, CIT
Pocit
Jednoduchý, neurčitý krátkodobý stav
Nálada
Má dlouhodobější a konkrétnější stav
Cit
Je nejsilnější a nejtrvalejší a nejkonkrétnější
Jak prožít city:
Plně je prožívat, ovládat se, nezraňovat sebe a druhé

City v životě člověka
Strach, žárlivost, beznaděj, stres, radost, vášeň, veselost, sobectví, empatie- vcítění člověka, závist
1, city mohou pomoci při rozhodování, zejména v krizi – hlas srdce
2, umožňují orientaci a hodnocení lidí a událostí
3,doprovázení navazování vztahů
4.zvýrazňují dorozumívání
5.ovlivňují kvalitu paměti, učení
6. ukazují na stupeň zralosti jedince

Hněv a Agrese
Hněv – nepříjemný pocit z něčeho špatného (5, prohra, posměšky, spor, citová ztráta)
Projevy hněvu: a, tělo -nevolnost
                -únava
                -bolest
                -pocení
                -adrenalin
             b, duše -skleslost
                -útočník
Agrese- je to nepřátelská útočnost a brutální prosazování se.
    -projevuje se v myšlenkách i skutcích
    -Vzniká: -z nedostatku lásky
        -z komplexů méněcennosti, jako projev i spravedlivého hněvu
Živočichové (tedy i člověk) agresí prosazují své potřeby a vynucují si poslušnost.
Je-li hlubší, jedná se o týrání     -fyzické
                        -sexuální   
                        -citové.je mi blbě na duši – co s tím?

Optimista
Už jen půl cesty.
Realista
Jsem v půl cesty.
Pesimista
Fuj, ještě půl cesty.
-svěřit se –sdělená radost = dvojnásobná radost
        -sdělené neštěstí = poloviční
- pravdivě najít příčinu
- žít zdravě –zdravé tělo léčí duši
-být s těmi , co mne „nabíjí“ –pryč od babců!!!
-neutíkat od problému
-aktivní pohyb→po 20 minutách vyplavuje „hormon dobré nálady“

PRÁCE:
Z pohledu:
Fyzika
Působení síly na tělesa po určité dráze.

Lékařství
Činnost svalů pomocí nervových impulsů.

Ekonomika
Hlavní zdroj bohatství státu.

Náboženství
Trest za přestupek Adama a Evy

Antropologie
Jeden z činitelů, které polidštily. „opice“

Sociologie
Činnost jednotlivců ve prospěch svůj a celé společnosti, její výsledky slouží k uspokojování potřeb duchovních i hmotných.

Politologie
Možnost ovládat (zneužívat) obyv. etika (věda o morávce)

Práce- Je to nejčestnější způsob obživy.
Úhel z pohledu normálních lidí
- je to „Nutný mezičlánek mezi dětstvím a důchodem v délce 45-50 let.“

Povolání – Zaměstnání – Poslání
Každá práce je potřebná a má svou cenu.
Společnost funguje na základě provázanosti jednotlivých povolání a jejich vzájemné užitečnosti.


Povolání
Činnost, pro kterou se připravuji (chci dělat).

Zaměstnání
Činnost, kterou vykonává pro obživu (teď).

Poslání
Povolání s „vyšším cílem“. (lékař, hasič, policista, soudce, politik, kněz, voják, urbanista…)

Desatero udělování příkazů a instrukcí
Než vydám příkaz, musím přesně vědět co chci.
Příkaz dát s dostatečnou časovou rezervou pro vykonání.
Ne moc příkazů na jednou (hlavně ne mužům).
Složitější příkazy raději písemně.
Příkazy v klidné atmosféře zásadně bez ironie.
složitost příkazu přizpůsobit inteligenci, vzdělání a zkušenosti vykonavatele.
Správné příkazy správnému vykonavateli.
Do výkonu nezasahovat a však kontrolovat výsledek. 

Praktické poznámky:
1, zkontrolovat si porozumění (formou otázek) a nebát se zeptat
2, příkazy jasně a „bez omáčky“
3, raději prosbu či žádost než strohý příkaz
4, raději chválit a pobuzovat
5, připravit atmosféru, zejména když jde o něco nepříjemného
6, od kladnějšího k zápornějšímu
7, od jednoduššího k složitějšímu 


Praktické poznámky:
1, zkontrolovat si porozumění (formou otázek) a nebát se zeptat
2, příkazy jasně a „bez omáčky“
3, raději prosbu či žádost než strohý příkaz
4, raději chválit a pobuzovat
5, připravit atmosféru, zejména když jde o něco nepříjemného
6, od kladnějšího k zápornějšímu
7, od jednoduššího k složitějšímu 

Práce a zákon
- práce je základní zdroj bohatství lidí
- má-li pracovní proces co nejúčinnější beze ztrát či distribuce musí se řídit zákonem. (výzkum – vývoj – výroba - prodej)
- činitelé pracovního procesu:    - zaměstnanci
                        - zaměstnavatelé
                        - odbory
Má-li být pracovní proces bez chaosu, diskriminace či zbytečných ztrát, musí panovat sociální smír což se rovná co nejvíce sladit požadavky zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Pracovně právní vztahy upravuje zákoník práce
Ten upravuje:
- vznik a zánik pracovního poměru
- otázky pracovní smlouvy
- délku a místo výkonu práce
- práci přesčas a dobu odpočinku
- odměňovaní práce
- náhrady výdajů
- překážky v práci
- dovolenou na zotavenou
- péče o zaměstnance (studium, matky s dětmi a náhrady škody)
- práva odborů
- prováděcí předpisy a vyhlášky

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář